Nyheter

Fredagen 13/4 ordnade vår ständige medarbetare Kjell Ribers en skogsdag med temat ”HYGGESFRITT SKOGSBRUK”. Skogsstyrelsen Örebro/Sörmland fanns också med.

En mycket uppskattad dag, med ca 60 besökare som fick se och lära sig hur man kan ha ett aktivt skogsbruk utan hyggen.

Vi tävlade givetvis också! Grattis till vinnarna! (Se nedan)

Ni som är omnämnda nedan mailar Er adress mm till kjell@glottraskog.com så kommer priserna med posten till Er.

VINDFÄLLETS LÄNGD: 2638 CM

1./ Susanne Grindberg     2650 cm. 12 cm.

2./ Dan Öman                    2651 cm. 13 cm

3./ Sune Wiik                    2615 cm. 23 cm

TALLENS ÅLDER: 180 år.

1./ Charlie Follin             179 år. 1 år

2./ Nils Wikman             175 år. 5 år

3./ Lena Ek                      175 år. 5 år

4./ Therese Andersson 173 år. 7 år

TICKANS NAMN: Klibbticka. Endast 3 rätta svar.

Monika Gustavsson

Roland Larsson

Therese Andersson

 

Scroll to top